Garantie

Geachte 4-voeter vrienden!

Produkten uit eigen atelier hebben 3 maanden garantie op stiksels, band & sluitwerk.

Uitgesloten zijn oneigenlijk gebruik van het produkt bijvoorbeeld ermee laten spelen, kapot laten maken.

* Na telefonisch contact kunt U het produkt terugzenden mits deze schoon gewassen is, ongewassen goederen nemen wij niet in behandeling!